Idéutvecklingsprojekt

Aktuella idéutvecklingsprojekt

Digital tillgänglighet:
Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Härryda och Lerum. Idéworkshop hölls den 21 maj 2018  och därifrån har följande tre idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • Informationskampanj: Varför behöver jag förstå IT?!
  För att nå de som inte kan eller tror sig kunna hantera digital teknik.
 • Förenklad kommunikation
  Använda befintlig digital teknik för kommunikation mellan brukare/kund och hemtjänst.
 • Medborgarcentralen
  En central som har generösa öppettider där invånare kan få hjälp med allt inom IT från personal från olika professioner och volontärer.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Tillgänglig kommunikation:
Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Härryda och Mölndal och här ingår även kommunikations- och dataresurscenter DART inom Västra Götalandsregionen. Idéworkshop hölls den 1 juni 2018 och därifrån har följande fyra idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • ”Gör AKK lätt!”
  Effektiv metod för aktivt partnerstöd kring modellering med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Stöd åt kommunikationspartner (förälder/lärare/assistent med flera) i arbetet med att introducera ett autonomt AKK-verktyg för brukaren och få denne att använda det.
 • KOMPIS (Kommunikationsplan för individsamverkan)
  Ett kommunikationsteam för brukaren som samverkar så att individen har samma möjlighet till kommunikation var den än befinner sig.
 • PORTALA
  Samla kommunikationshjälpmedel under ”ett tak” med möjlighet att individanpassa. Kunna användas av både brukare och personal.
 • Första mötet
  Social konversation med brukaren genom exempelvis bilder eller filmer, presentation av brukaren.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Behovsanpassade lösningar:
Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås. Idéworkshop hölls den 11 juni 2018 och därifrån har följande fyra idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • Inköp på dina villkor
  Möjlighet att sköta olika inköp digitalt genom virtuell rundvandring ges ökad delaktighet, valfrihet och självständighet. Personlig utbildning och stöd i hantering av digitala hjälpmedel.
 • Handla med Bert och Siri
  Digital handel med telefon/surfplatta där den enskilde kan handla dygnet runt samt prata/fråga/beställa/få svar/tips/inspiration.
 • Inköpsrunda
  Samordna behov; matinköp och skapa förutsättningar för social gemenskap.
 • Den virtuella butiken
  Delaktighet i utbud, den enskilde ska kunna handla när hen vill samt få inspiration.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Kommande idéutvecklingsprojekt

 • Digital tillgänglighet: Hur kan vi underlätta för personer som är boende på särskilt boende att enkelt och digitalt få tillgång till och dela information de behöver i sin vardag?
  Initiativtagare: Lerums kommun.
  Idéworkshop hålls 24 augusti.

Delta eller bidra i aktuella idéutvecklingsprojekt!

Är du intresserad av att delta och bidra i ett av våra idéutvecklingsprojekt, meddela intresse i formuläret nedan.


Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Läs mer på www.grkom.se/integritetspolicy
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud, dso@grkom.se

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: