Idéutvecklingsprojekt

Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt
i innovationsprocessen 1.0

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0?
Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat.

Presentationsmaterial kring Innovationsprocessen 1.0 och Idéutvecklingsprojekt.pdf

Sju prioriterade utmaningar

 • Tillgänglig information
  Hur kan vi underlätta för invånare att efterfråga tjänster så att olika individers behov av att hitta, förstå och agera på information säkerställs?

 

 • Tillgänglig kommunikation
  Hur kan utanförskap, rädsla och missförstånd minskas för att skapa trygghet och delaktighet för personer med kommunikationssvårigheter?

 

 • Tillgängliga samhällsfunktioner
  Hur kan samhällsfunktioner bli tillgängliga och användbara för alla för att uppnå jämlika livsvillkor, delaktighet, självständighet och oberoende för individen?

 

 • Delaktighet i samhället
  Hur kan social trygghet öka för att uppnå delaktighet i samhället för personer som av kognitiva, fysiska och sociala skäl är ensamma och isolerade?

 

 • Behovsanpassade lösningar
  Hur kan vi möta behov på den enskildes villkor så att människor som inte kan tillgodose sina behov får tillgång till ett självständigt liv?

 

 • Behovsanpassade lösningar i hemmet
  Hur kan boendemiljöer utformas utifrån individens behov och önskemål för att uppnå ökad självständighet och trygghet i hemmet?

 

 • Digital tillgänglighet
  Hur kan den digitala tillgängligheten öka för att minska utanförskap och säkerställa att alla invånare får sina behov tillgodosedda?

Meddela intresse!

Är ni en kommun, glöm inte av att stämma av er intresseanmälan med ert AllAgeHub-ombud först.


FÖR KOMMUNER!
Fyll i frågorna nedan i formuläret.

Övriga kan trycka på knappen Skicka längst ner i formuläret redan nu.
____________________________________________________________________________________________________


Har ni stämt av denna intresseanmälan med er kommuns AllAgeHub-ombud?
Kontaktuppgifter till ombuden hittar ni här

Är det en helt ny utmaning för kommunen eller en utmaning som kommunen har ett befintligt projekt inom?

Ligger utmaningen i linje med fastställda mål i kommunen?

Har kommunen påbörjat ett projekt inom ramen för utmaningen ni anmäler intresse för?
Bocka i de faser i processen ni redan genomfört.
Undersökt behovPreciserat utmaning utifrån målgruppens behovTagit fram idéer i samverkan (mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle)

Har ni önskemål om att genomföra idéutvecklingsprojekt i samverkan med fler deltagande kommuner?

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: