Idéutvecklingsprojekt

Meddela intresse för att delta i aktuella idéutvecklingsprojekt

Är du intresserad av att delta och bidra i ett av våra idéutvecklingsprojekt, meddela intresse i formuläret nedan.

Aktuella idéutvecklingsprojekt

 • Tillgänglig kommunikation: Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?
  Initiativtagare: Lerums kommun och Härryda kommun.

 

 • Digital tillgänglighet:  Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?
  Initiativtagare: Mölndals stad och Härryda kommun.

 

 • Behovsanpassade lösningar: Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?
  Initiativtagare:  Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun och Alingsås kommun.

 

 • Digital tillgänglighet: Hur kan vi underlätta för personer som är boende på särskilt boende att enkelt och digitalt få tillgång till och dela information de behöver i sin vardag?
  Initiativtagare: Lerums kommun.

Delta i aktuella idéutvecklingsprojekt!


Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: