Idéutvecklingsprojekt

Aktuella idéutvecklingsprojekt

Digital tillgänglighet:
Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Härryda och Mölndal. Idéworkshop hölls den 21 maj 2018  och därifrån har följande tre idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • Informationskampanj: Varför behöver jag förstå IT?!
  För att nå de som inte kan eller tror sig kunna hantera digital teknik.
 • Förenklad kommunikation
  Använda befintlig digital teknik för kommunikation mellan brukare/kund och hemtjänst.
 • Medborgarcentralen
  En central som har generösa öppettider där invånare kan få hjälp med allt inom IT från personal från olika professioner och volontärer.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Tillgänglig kommunikation:
Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Härryda och Lerum och här ingår även kommunikations- och dataresurscenter DART inom Västra Götalandsregionen. Idéworkshop hölls den 1 juni 2018 och därifrån har följande fyra idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • ”Gör AKK lätt!”
  Effektiv metod för aktivt partnerstöd kring modellering med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Stöd åt kommunikationspartner (förälder/lärare/assistent med flera) i arbetet med att introducera ett autonomt AKK-verktyg för brukaren och få denne att använda det.
 • KOMPIS (Kommunikationsplan för individsamverkan)
  Ett kommunikationsteam för brukaren som samverkar så att individen har samma möjlighet till kommunikation var den än befinner sig.
 • PORTALA
  Samla kommunikationshjälpmedel under ”ett tak” med möjlighet att individanpassa. Kunna användas av både brukare och personal.
 • Första mötet
  Social konversation med brukaren genom exempelvis bilder eller filmer, presentation av brukaren.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Behovsanpassade lösningar:
Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?

Detta idéutvecklingsprojekt är initierat av kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Alingsås. Idéworkshop hölls den 11 juni 2018 och därifrån har följande fyra idéer tagits vidare in i detta idéutvecklingsprojekt.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • Inköp på dina villkor
  Möjlighet att sköta olika inköp digitalt genom virtuell rundvandring ges ökad delaktighet, valfrihet och självständighet. Personlig utbildning och stöd i hantering av digitala hjälpmedel.
 • Handla med Bert och Siri
  Digital handel med telefon/surfplatta där den enskilde kan handla dygnet runt samt prata/fråga/beställa/få svar/tips/inspiration.
 • Inköpsrunda
  Samordna behov; matinköp och skapa förutsättningar för social gemenskap.
 • Den virtuella butiken
  Delaktighet i utbud, den enskilde ska kunna handla när hen vill samt få inspiration.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Digital tillgänglighet:
Hur kan vi underlätta för personer som är boende på särskilt boende att enkelt och digitalt få tillgång till och dela information de behöver i sin vardag?

Initiativtagare: Lerums kommun.
Idéworkshop hölls den 24 augusti.

Tryck på + för att expandera boxen och läsa mer.

 • Digital personlig anslagstavla
  Den handlar om en digital plattform med appar som är personcentrerad och anpassad. Apparna är för att göra inköp, meddela vad jag vill äta och göra, bilder, där jag kan kommunicera med anhöriga/sjukvård, aktiviteter, matsedel, mitt schema, ringa direktnummer, avboka händelser, boka klipptid/fotvård/massage, meddela känslor. Det är en annan form av gränssnitt som är användarvänligt, personcentrerat och anpassat.
 • Individanpassad skärm
  En skärm kopplad till boendes rum. För både brukare och personal. Skärmen ger information om vardagens aktiviteter och kan delas med anhöriga via mobila enheten. Skärmen kan vara en iPad. Olika funktioner kan läggas till skärmen, som till exempel kontakt med sjuksköterska och anhöriga via ett knapptryck. Genomförandeplanen kan visualiseras via skärmen och den kan ha påminnelsefunktioner och stödsupport i realtid etc.

Projektet är i startgroparna och det ska matchas aktörer.
Vill du delta eller bidra i detta idéutvecklingsprojekt, anmäl intresse i formuläret på denna sida.

Delta eller bidra i aktuella idéutvecklingsprojekt!

Är du intresserad av att veta mer,  att delta eller att bidra i ett av våra idéutvecklingsprojekt kontakta oss gärna. Maila carolina.fornell@allagehub.se.

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: