Idésluss

Välkommen till idéslussen

Idéslussen är en del i innovationsprocessen och syftar till att bygga upp, testa och förfina processer för idégenerering och projektutveckling med utgångspunkt i 12 GR-kommuners utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

  • Utmaningsdriven innovation.
  • Aktiviteter för att få fram kommunernas och användarnas utmaningar och behov.
  • Aktiviteter för att få fram lösningar på identifierade utmaningar och behov.
  • Bedömningskommitté som process- och expertisstöd.
  • AllAgeHub-ombud finns i de 12 GR-kommunerna.

Detta är på gång

Tillsammans med pensionärs- och funktionshinderorganisationer samt tolv GR-kommuner vill vi i AllAgeHub identifiera de utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som de och användarna står inför. Detta gör vi genom workshops under hösten 2017. Workshopparna är ett första steg i utvecklingen av innovationsprocessen inom AllAgeHub med målsättningen att starta utvecklingsprojekt där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samarbetar.

Är du kommunmedarbetare och vill veta mer om hur du kan påverka det fortsatta arbetet inom AllAgeHub?
Kontakta din kommuns AllAgeHub-ombud eller Carolina Fornell, processledare innovation, carolina.fornell@allagehub.se.

Sociala medier

Finansiärer
Samarbetsparter