Idéslussen

Identifierar, fångar upp samt preciserar behov, utmaningar, lösningar och förbättringsområden inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

  • Utmaningsdriven innovation.
  • Aktiviteter för att få fram kommunernas och användarnas utmaningar och behov, så som workshops.
  • Aktiviteter för att få fram lösningar på identifierade utmaningar och behov, så som open arenas och hackatons.
  • Bedömningskommitté finns som process- och expertisstöd.
  • AllAgeHub-ombud finns i de 12 GR-kommunerna.