Forskning

Forskning

Kunskap inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer behöver öka samtidigt som befintlig kunskap även behöver få större spridning.

Detta kan AllAgeHub erbjuda:

  • Vara en part i forskningsansökningar.
  • Sprida forskningsresultat.
  • En arena för att länka samman akademi och kommuner kring angelägna forskningsfrågor.
  • Förmedla kontakter och ämnen för examensarbeten och studentuppsatser.

 

Verklighetslabb

Verklighetslabb möjliggör tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Exempelvis kan kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Expandera boxen för mer information.

Workshoppar kring hur verklighetslabb ska organiseras samt vilka behov och förväntningar som finns hos kommuner samt små och medelstora företag arrangerades i mars 2017.

För mer information
Carolina Fornell, processledare innovation
carolina.fornell@allagehub.se

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: