Fokus omvärld // Ge oss uppdrag

Ge oss uppdrag kring omvärldsbevakning!

Har du frågor maila oss: info@allagehub.se 

 Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Läs mer på www.grkom.se/integritetspolicy
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud, dso@grkom.se

 

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: