Fokus omvärld // Ge oss uppdrag

Ge oss uppdrag kring omvärldsbevakning!

Har du frågor maila oss: info@allagehub.se 

  

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: