Fokus omvärld

Vi vill berätta om det du vill veta!

Här samlar vi omvärldsbevakning kring välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation.
Har du tips på omvärldsbevakning vi missat? Tipsa oss!

FLER NYHETER
Bidra med dina nyheter eller spaningar!

Tipsa oss om nyheter, spaningar eller initiativ inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation.
Vi vill berätta om det du vill veta!

Tipsa oss
FILMER
Lär dig mer!

Följ!

Tips på sidor/grupper för omvärldsbevakning- och diskussion på facebook.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: