Digital delaktighet i Härryda och Mölndal

Bakgrund

Andelen äldre medborgare ökar i högre utsträckning jämfört med de i arbetsför ålder. Detta innebär att välfärdsbehoven ökar kraftigt då andelen personer över 80 år 44% fler än idag om 10 år samtidigt som andelen i arbetsför ålder då endast är 6% fler är idag.

Många kommuner har utvecklat strategier för interaktion med sina medborgare, brukare och intressenter. I detta arbete ingår skapandet av många e- tjänster som väsentligt ökat medborgarnyttan. Särskilt används e- legitimation eller bank-id i kontakter med myndigheter. Äldre medborgare har ofta löpnade kontakt och behov av minst en myndighet för försörjning och annat stöd trots att en väsentlig del av denna målgrupp saknar grundläggande kunskaper om hur man använder till exempel e- legitimation eller bank-id. Det digitala utanförskapet har då ökat marginaliseringen av redan utsatta grupp. Långsiktigt kan det innebära att den offentliga sektorns utmaningar kommer att öka över tid och för att adressera denna utmaning kommer det kräva antingen att större ekonomiska resurser anslås eller att organisationerna i den offentliga sektorn skapar förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande.  Flera studier visar på att det digitala utanförskapet har ett tydligt samband med ålder, utbildning och inkomst vilket i sin tur resulterar till en låg grad av egenmakt för de utsatta.  Endast 4 av 10 som är 76 år eller äldre använder aldrig internet. När de väl börjar använda internet så kommer att vara nybörjare.

Ointresse är viktigaste skälet till att inte använda internet enligt Svenskarna och internet 2018 men vi saknar kunskap om vad intresse och motivation handlar om för det personer som aldrig använt internet. Många av de digitala lösningar vi använder i vardagen (t.ex. Swish, Mobilt BankID) skapas inte med äldre användares behov i fokus vilket gör att de hamnar i digitalt utanförskap. Trots detta är äldre i högre grad än genomsnittsmedborgaren i behov av samhällsfinansierade tjänster och bidrag för sin dagliga försörjning och levnad.

 

Mål

Effektmål

  • Digital delaktighet genom trygghet och motivation för personer som inte använder internet alls idag.
  • Bidra till användardriven utveckling av e-tjänster i kommunen och andra aktörer

 

Projektmål

  • Kartlägga hur vi når målgruppen
  • Kartlägga de tjänster på internet som äldre medborgare behöver för sin försörjning och som skapar intresse för de som inte använder internet i någon utsträckning idag
  • Ta fram en IT-lösning som är ett hjälpmedel för IT-volontärer och målgruppen att självständigt använda minst en tjänst på internet
  • Utveckla process för drift och förvaltning av utbildning
  • Kartlägga förutsättningar för att skala upp utbildningen
  • Sprida och få feedback på utbildningen från två ytterligare GR kommuner
  • Sprida projektets resultat till näringslivsaktörer, intresseorganisationer, kommuner och akademi

Behov

Offentliga sektorns utmaningar fortsätter ökar över tid och utvecklingen av e-tjänster för kontakt med myndigheter, för försörjning och annat stöd kommer även den öka för ett mer effektivt resursutnyttjande. Sverige har ett ökat antal äldre personer som kommer att få ett allt större behov av samhällsfinansierade tjänster som kräver grundläggande IT-kunskap. Trots positiv utveckling av tillgång till internet hemma, då nästan 9 av 10 över 76 år har möjlighet att koppla upp sig hemma, lever en stor andel äldre medborgare i digitalt utanförskap som fortsätter att öka marginaliseringen av redan utsatta grupper. Funktionsnedsättning är en av orsakerna till att en del inte använder internet. Nästan 4 av 10 av personer i åldrarna 75–85 år har någon form av funktionsnedsättning vilket kan innebära ökade svårigheter att använda internet, trots tidigare internetvana.[1] Det är framförallt problem med syn och motorik som ökar med ålder, vilket 16% av personer över 76 år uppger att de har i Svenskarna och internet, en årlig studie av svenskarnas internetvanor.[2]

Idéutvecklingsprojektet syftar därför till att bidra till att bryta digitalt utanförskap för äldre medborgare som inte använder internet idag. Både genom att bli motiverade och trygga att använda en tjänst men också våga testa fler tjänster.

Det syftar även till att bidra till användardriven utveckling av e-tjänster i kommunen och teknisktjänster på marknaden.

[1] Privatpersoners användning av datorer och internet, 2013. SCB, enheten för investeringar, FoU och IT. Url: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2013A01_BR_IT01BR1401.pdf

[2]  Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor.

Url: http://www.soi2015.se.

 

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Digital tillgänglighet

Samarbetspartners

Härryda, Mölndal, PRO, SPF seniorerna och Weden AB

Vad har hänt hittills

Mars 2020
Intervjuer med målgruppen i Härryda och Mölndal genomförs där personerna även får tycka till om prototypen.
Projektet söker fortsättningsvis finansiering för utveckling av IT-stöd samt undersöker möjligheterna för drift av den färdiga lösningen.

Oktober 2019
Prototyp av IT-stöd är framtagen och har testats i samband med djupintervjuer med IT-volontärer i Härryda och Mölndal.
Nästa steg är test av prototyp och djupintervjuer med målgruppen och hitta finansiering för fortsatt utveckling av IT-stöd.

Juni 2019
Urval av de tjänster på internet som väcker intresse.
Målgruppsanalys och utveckla idéer på hur vi kan motivera målgruppen att använda urvalet av tjänster på internet.

April 2019
Genomfört kartläggning av de tjänster på internet som äldre medborgare behöver för sin försörjning och som skapar intresse för de som inte använder internet i någon utsträckning idag genomfördes tillsammans med IT coacher, representanter från PRO, SPF seniorerna, bibliotek och hemtjänst.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: