Bedömningskommittén består av representanter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och träffas tio gånger per år.

Bedömningskommittén utgör process- och expertstöd för att matcha inkomna
idéer och lösningar med de identifierade utmaningarna och behoven.

Ordinarie:

Morgan Andersson, Göteborgs Stad

Maria Ådahl, Johanneberg Science Park

Leif Sandsjö, Högskolan i Borås

Johan Kjernald, Göteborgsregionens kommunalförbund

Linda Macke, Göteborgsregionens kommunalförbund

Helena Molker-Lovén, Västra Götalandsregionen, DART

Sven Carlsson, PRO Göteborg

Theresa Larsen, AllAgeHub

Ulrica Björner, AllAgeHub

Ersättare:

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business Region Göteborg

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC

Lena Gustafsson, ordförande i SPF Seniorerna

Kommande mötestider 2017:

  • 17 augusti
  • 14 september
  • 12 oktober
  • 23 november
  • 14 december