Inlogg för kommun

AllAgeHub Plus+

Kopplat till AllAgeHubs interaktiva miljö finns noga utvalda produkter, tjänster och företag inom områdena välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer. För att kunna dela med oss av erfarenheter kring dessa till våra tolv medverkande kommuner har vi skapat en exklusiv yta för er, AllAgeHub Plus+.

Logga in med er tilldelade e-post och lösenord. Har du ingen inloggning, hör av dig till bokning@allagehub.se

OBS! Inte samma inloggning som för bokning av besök i interaktiva miljön.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: