Uppbyggnaden av AllAgeHub möjliggörs av projektmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är projektägare och medlemskommunerna medfinansiärer.

Representanter

Kopplade till dessa projekt finns en ägarstyrgrupp. Den består av två representanter från Göteborgs Stad och två representanterna från kranskommunerna. Återkoppling sker till socialchefsnätverket på GR.

 

Cecilia Bokenstrand, Göteborgsregionens kommunalförbund
cecilia.bokenstrand@grkom.se

Kerstin Karlsson, Göteborgs Stad
kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

Ing-Marie Larsson, Göteborgs Stad
ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se

Monica Holmgren, Kranskommunerna (Mölndals stad)
monica.holmgren@molndal.se

Camilla Blomqvist, Kranskommunerna (Stenungsund)
camilla.blomqvist@stenungsund.se