Contact

 AllAgeHub project team

Anna Manhem Laurin
Projektledare
031 – 335 52 22
anna.manhem-laurin@allagehub.se

Carolina Fornell
Processledare innovation
031 – 335 53 35
carolina.fornell@allagehub.se

 

Ulrica Björner
Koordinator interaktiva miljön & SME
ulrica.bjorner@allagehub.se

Frida Edgren
Koordinator interaktiva miljön
frida.edgren@allagehub.se

 

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: