FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Vitalis 2018 // AllAgeHub pitchar de sju samhällsutmaningarna!

2018-05-2

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: