FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Vitalis 2018 // AllAgeHub pitchar de sju samhällsutmaningarna!

2018-05-2

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: