FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Vad har äldre människor att vinna på välfärdsteknologi i äldreomsorgen? (Äldrenytt)

2015-01-22

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: