FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Tillsyn via webbkamera – en film från MFD

2016-03-23

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: