FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Så här jobbar Robotdalen med innovationer

2018-05-4

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: