FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Offentlig innovation

2018-03-15

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: