FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Morgendagens omsorg – Velferdsteknologiens ABC

2016-01-1

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: