FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Morgendagens omsorg – Velferdsteknologiens ABC

2016-01-1

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: