FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Leif Denti om kreativitet och innovation – livesändning

2017-09-22

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: