FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Leif Denti om kreativitet och innovation – livesändning

2017-09-22

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: