FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Implementering och ledning för en smartare välfärd – Del 2

2018-02-8

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: