FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Hur tillgänglig är din verksamhet?

2018-02-26

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: