FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Handisam – Öka tillgänglighet nu!

2010-04-3

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Saverkansparter: