FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

GODA EXEMPEL // Implementering av GPS-larm

2018-04-19

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: