FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Ett arbetsliv för alla

2018-01-3
AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: