FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

En film om trygghet och välfärdsteknik från MFD

2016-09-27

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: