FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

En film om mobilt arbetssätt och välfärdsteknik från MFD

2016-09-27

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: