FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Digitalisering kräver människors delaktighet

2016-10-27

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: