FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Digitalisering kräver människors delaktighet

2016-10-27

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: