FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Besök från University of Tokyo i interaktiva miljön

2017-09-4

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Saverkansparter: