FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Attans! en film om tillgänglighet

2010-04-3

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: