FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Året som gått med AllAgeHub – 2017

2017-12-20

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: