FOKUS OMVÄRLD // FILMER

Foto:

Anmäl dig till EXPO Välfärdsteknik 2017

2017-11-10

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: