Nu söker vi en till processledare

Vi söker en processledare!

Nu söker vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub team och vi tror du som söker är en person som gillar att arbeta med utveckling och spridning av välfärdstekniska lösningar i nära samverkan med olika aktörer i samhället.

I arbetsuppgifterna ingår att leda kommunernas utsedda testledare i AllAgeHubs användardrivna testbäddsmodell, utveckla testbäddsmodellen utifrån behov, utbilda i process och stödmaterial, matcha identifierade behov med lösningar, facilitera samverkan mellan användare och leverantörer, representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. I uppgifterna ingår också att bidra i teamets övriga arbete med olika utåtriktade aktiviteter och att via hemsida och sociala medier kommunicera projektets aktiviteter. Testbädden AAH ska under projektperioden praktiskt möjliggöra och genomföra/testa olika välfärdstekniska lösningar i överenskommelse med berörda samarbetsparter.

Läs jobbannonsen på GR:s hemsida.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett!

AllAgeHub har under hösten och vintern anordnat “Nätverksträffar” en gång i månaden. Syftet med dessa digitala möten har gradvis utvecklats från en rent projektintern mötesform till att beröra ämnen som

Scroll to Top