Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett!

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu öppnar vi våra nätverksträffar för alla intresserade!

AllAgeHub har under hösten och vintern anordnat “Nätverksträffar” en gång i månaden. Syftet med dessa digitala möten har gradvis utvecklats från en rent projektintern mötesform till att beröra ämnen som vi känner kan vara relevant för en bredare publik med intresse för välfärdsteknik. Vi har därför beslutat att kommande träffar kommer att annonseras via vårt nyhetsbrev och alla prenumeranter kommer kunna anmäla sig till kommande Nätverksträffar via länkar som tillgängliggörs via nyhetsbreven.

Den 27 maj arrangerar vi vår första nätverksträff som är öppen för dig som är intresserad. Temat för träffen är Testbäddens ettårsjubileum och projektteamet kommer att summera lite kring vad som hänt under det gångna året. Därefter kommer Louise Yngve, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, att presenterar aktuell forskning kring samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället – där Testbädden AllAgeHub är en av de studerade arenorna.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Vi söker en processledare!

Nu söker vi en till processledare

I arbetsuppgifterna ingår att leda kommunernas utsedda testledare i AllAgeHubs användardrivna testbäddsmodell, utveckla testbäddsmodellen utifrån behov, utbilda i process och stödmaterial, matcha identifierade behov med lösningar, facilitera samverkan mellan användare

Scroll to Top