Dag: 2 juli, 2018

Arbetet med kvalitetssäkring av hälsoappar är nu igång

Arbetsgruppen består av experter från landsting, myndigheter och näringsliv. Arbetet kommer att ske inom ramen för uppdraget som SIS kommitté för hälso- och sjukvårdsinformatik har. – Utvecklingen går ohyggligt fort och det finns ett tydligt behov av att finna stöd för att kvalitetssäkra appar inom vård och omsorg. Vi ska komma ihåg att appar är …

Arbetet med kvalitetssäkring av hälsoappar är nu igång Read More »

Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

Vi kommer att få höra experterna, kreatörerna, motståndarna och de som arbetar i kommuner där det just nu pågår avancerade försök med att effektivisera med ny teknik. Du kan delta på plats i Stockholm eller via webben. Tid: 28 augusti 2018 9.00 – 16.00 Plats: SKL, Hornsgatan 20. Lokal: Stora hörsalen plan 12. Ort: Stockholm Målgrupp: Politiker, chefer, strateger, …

Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet? Read More »

Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden?

Innovation är en process där misslyckande och framgångar är sammanflätade. Inom det offentliga finns ofta en nollfelskultur som begränsar möjligheterna att utmana det befintliga och pröva nya sätt att lösa uppdragen på. Det webbsända seminariet den 14 juni behandlade vilken betydelse detta har för möjligheterna att stärka innovationsarbetet i offentlig verksamhet, och hur man kan bygga en kultur …

Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden? Read More »

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?

Sverige rankas högt för sin innovationsförmåga. Testbäddar, i bred samverkan och i städers verkliga miljöer, är en del av det svenska ledarskapet och en väsentlig del av strategin för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som är globala. Testbädd Göteborg är ett exempel på skyltfönster för en hel infrastruktur av testmiljöer för att skapa nya innovationer …

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft? Read More »

Ny fallstudie från RISE: Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans

Sammanfattning Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har tillsammans lett ett EU-finansierat projekt för att förbättra äldrevård på distans i glesbygdsområden. Projektet RemoAge har tagit fram nya arbetssätt med stöd av teknik för att kunna stödja äldre individer att bo kvar hemma genom att skapa delaktighet och större trygghet. Bl.a. har man gjort pilotprojekt med mobilt …

Ny fallstudie från RISE: Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans Read More »

Scroll to Top