Tips! Regionala konferenser med tema välfärdsteknik i höst

Myndigheten för delaktighet, MFD, håller i fem regionala konferenser på tema välfärdsteknik under oktober och november månad. Närmast för oss inom AllAgeHub är Trollhättan den 25 oktober.

Välfärdsteknik är digital teknik som skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att känna ökad trygghet och bli mer delaktiga, aktiva och självständiga. På konferenserna får du inspiration och kunskap om hur din verksamhet genom ett systematiskt arbetssätt kan införa och använda digital teknik.

Konferenserna kommer att hållas i Falun, Eskilstuna, Trollhättan, Malmö och Karlskrona under oktober och november månad.

Myndigheten för delaktighet arrangerar konferenserna tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Swedish Standards Institute, Upphandlingsmyndigheten och Socialstyrelsen.

Konferenserna är kostnadsfria. Lunch och fika ingår.